Omgang met agressie

Medewerkers die contact hebben met cliënten, burgers of klanten, worden steeds vaker geconfronteerd met agressie. Agressie heeft een enorme impact, zowel op het slachtoffer als op de collega’s en is onacceptabel.

 

Deze certificatieregeling is gericht op het herkennen van en reducerend optreden tegen agressie, waaronder Frustratieagressie, Witteboordenagressie, Agressie op de persoon.

Dit gebeurt aan de hand van het piramidemodel.

 

De vakbekwaamheid van de examenkandidaat voor ‘Omgaan met Agressie’ wordt theoretisch (evt. E-learning) en praktisch getoetst op de onderstaande taakgebieden. Deze gebieden betreffen theoretische en praktische vaardigheden.

–      agressiepiramide;

–      kenmerken van agressie;

–      vormen van agressie;

–      agressie-reductie;

–      conflicthantering;

–      veilig werken in relatie tot conflicthantering.