Omgang kleine blusmiddelen

In de cursus omgang kleine blusmiddelen krijgt u de theorie en praktijk van het blussen met kleine blusmiddelen,
U wordt getraind in verschillende blustechnieken waarmee u veilig en goed een beginnende brand kan bestrijden.

Wat wordt er allemaal behandeld in deze cursus.

 • Brand en brandontwikkeling
 • Brandklassen
 • Blusstoffen
 • Blustechnieken van de verschillende blusstoffen
 • Praktijkoefeningen
  • Vaste stoffenbrand (blusstof water)
  • Vloeistofbrand (blusstof CO2)
  • Blusdeken gebruik op in brand staand persoon

 

De cursus kan worden uitgebreid met een training omgaan met alarmmeldingen (brand/bommeldingen)

Om te beoordelen of een cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Kleine Blusmiddelen’. Dit persoonscertificaat is 1 jaar geldig.