Evenementzorgverlener Cat 2

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan.

In het algemeen spraakgebruik wordt het begrip publieksevenement breed opgevat. Een evenement kan van alles zijn, variërend van sportwedstrijden, straattheater, braderieën en straatconcerten tot wielerronden, de Amsterdamse Sail of de TT-races in Assen.

Nederland kent per jaar naar schatting zo’n 10.000 evenementen, een verdubbeling sinds de jaren 80-90.

 

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde bedrijfshulpverlening die is gericht op evenementen. En dat is wezenlijk anders dan bedrijfshulpverlening in een koekjesfabriek of petrochemisch bedrijf.

Het belangrijkste kenmerk van een evenement is de grote verzameling van mensen en de (veelal) korte tijd van voorbereiding. De organisatie van de BHV moet daarop ingericht zijn in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

Je moet daarbij denken aan:

– Crowd management: het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke

verloop van gebeurtenissen (zoals een gedeeltelijke of algehele ontruiming) waarbij grote

aantallen mensen bij elkaar komen. De  publieksveiligheid bij evenementen is in grote mate

afhankelijk van crowd management;

– De nauwe samenwerking met evenement medische hulpverleners en met de professionele

Hulpverleners;

– Acute zorg in het geval van alcohol- en drugsgebruik, maar ook in het geval van

oververhitting of onderkoeling;

– De samenwerking met bijzonder activiteiten tijdens het evenement, zoals bijv. pyrotechniek.