VCA

Het VCA-certificaat is certificering voor het veiligheidsbeleid dat een bedrijf voert. Uw organisatie moet aan een aantal eisen voldoen om dit certificaat te verkrijgen. De eisen zijn door het College van Deskundigen VCA vastgelegd in de ‘Veiligheids Checklist Aannemers’.

In eerste instantie is het certificaat bedoeld voor aannemers die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers, anders dan particuliere klanten. Eén van de eisen waaraan een bedrijf voor certificering moet voldoen is het opleiden van medewerkers met een cursus basisveiligheid voor uitvoerenden.

De leidinggevenden en de projectontwikkelaars dienen bovendien het certificaat ‘Veiligheid voor leidinggevenden’ te halen. Bent u leidinggevende en nog niet in het bezit van de basisveiligheidsopleiding? Dan is het ook mogelijk om een gecombineerde opleiding te volgen, de zogenaamde VCA-VOL (Veiligheid Operationele Leidinggevenden).