Ontruimingsplannen

Een ontruimingsplan en de hieruit voortvloeiende ontruimingsplattegronden zijn bedoeld als informatiebron voor uw medewerkers en bezoekers van uw bedrijf.
Vanuit de RI&E en het BHV plan zijn er hulpmiddelen aanwezig voor de BHV’er, deze worden op de plattegrond ingetekend zodat iedereen waar de hulpmiddelen zich bevinden.

Naast de hulpmiddelen worden ook de vluchtwegen en het verzamelpunt gemeld op de plattegrond.
Tot slot wordt aan de plattegrond een legenda toegevoegd met de 3 hoofdprocedures uit het BHV plan.

  • Inzet bij brand.
  • Inzet bij ongeval met slachtoffers.
  • Ontruimingsprocedure.

Omdat elk bedrijf onderhevig is aan verandering is het van belang dat de plattegrond regelmatig wordt gecontroleerd op juistheid.

Tijdens het jaarlijks onderhoud van uw blusmiddelen kunt u vragen aan onze monteur of hij de ontruimingsplattegrond extra wil controleren op juistheid.
Zorg er dan wel voor dat de monteur een uitgedraaid exemplaar mee krijgt zodat hij eventuele wijzigingen direct kan noteren voor u.