Eerste hulp, module sport en bewegen

Bij sport en spel zit een ongeluk in een klein hoekje. Daar waar ‘Acute Zorg’ een breed gebied van eerstehulpverlening bestrijkt, is de hulpvraag in geval van sport, spel en bewegen vooral gericht op blessures aan het bewegingsapparaat en andere specifieke kwetsuren. En reanimatie maakt uiteraard ook deel daarvan uit.

NIKTA heeft in samenwerking met gespecialiseerde opleiders een certificatieregeling ontwikkeld die specifiek is toegespitst op het verlenen van Acute Zorg aan deelnemers van een sport-, spel- en beweegactiviteit (bijvoorbeeld gymles). Middels NIKTA-certificering wordt de gewenste kwaliteit van de opleiding geborgd.

Om te beoordelen of de cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat  ‘Acute Zorg Module Sport en Bewegen’.

Het certificaat kent een geldigheidsduur van 1 jaar. Aan het einde van de geldigheidsperiode, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theorie- en praktijkexamen met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.