Eerste hulp (Acute Zorg) aan boord

Acute Zorg aan boord is vaak iets waar te licht over wordt gedacht in de watersport. Natuurlijk gaat men er vanuit dat er niks gebeurt, maar een ongeluk zit in een klein hoekje, met name op grotere wateren zoals IJsselmeer, Markermeer, Zeeuwse Wateren en de kustwateren legt een schipper niet zomaar even aan om hulp van een arts of EHBO-post in te roepen. De schipper is verantwoordelijk voor schip en bemanning.

Met de toename van de populariteit van de watersport, neemt ook de behoefte toe aan een maatwerk eerstehulp opleiding.
Het maatwerk wordt gevormd doordat nader ingezoomd wordt op de omstandigheden (plaats van het incident en de bijzonderheden bij het alarmeren) en de specifieke ‘maritieme’ letsels (waaronder (bijna-)verdrinking, secondary drowning en onderkoeling).
Aanvullend op de gewone Acute Zorg-cursus wordt dus ingegaan op de specifieke situaties die zich aan boord van een boot of schip kunnen voordoen.

Uiteraard is Acute Zorg aan Boord ook geschikt voor personen die zich beroepsmatig begeven op de vaarwegen van Rijn-, binnen- en kustvaart.

Om te beoordelen of de cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de cursist een NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg aan Boord’).

Ook internationaal erkend door RYA

Sinds 1 juni 2014 accepteert de British Royal Yacht Association (RYA) het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat First Aid ten behoeve van de volgende Yachtmaster certificeringen:

  • RYA Yachtmaster ™ Ocean;
  • RYA Yachtmaster™  Offshore;
  • RYA Yachtmaster™ Coastal;
  • RYA Dayskipper;
  • RYA/MCA Advanced Powerboat .

RYA is dé internationale vereniging en certificatieinstelling voor yachting (zowel  recreatief, sportief als professioneel) en is MCA (Britse overheidsinstelling Maritime and Coastguard Agency) erkend.
Het Royal Yachting Association opleidingssysteem wordt internationaal beschouwd als het beste trainingsprogramma van Competent Crew tot Yacht Master Ocean met commerciële bekwaamheid. 2.500 RYA erkende trainingscentra wereldwijd leiden jaarlijks zo’n 165.000 cursisten op van het omgaan met een surfplank tot 500 GT yachts (tot ongeveer 50 meter lengte).