Eerste hulp (Acute Zorg) aan Kinderen

Opleidingen

Geen opleidingen beschikbaar op dit moment.

Acute Zorg’, zo noemen wij onze opleiding betreffende de eerste hulp. Daarmee onderscheiden wij ons van andere marktpartijen en we geven ermee aan waar het om draait: het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners. Dat gat moet je zien te vullen en dat doe je door het verlenen van acute zorg aan het slachtoffer. In het geval van ‘Kind en Omgeving’ staat het verlenen van acute zorg aan kinderen centraal.

Het bijbehorende NIKTA-persoonscertificaat is in de Wet Kinderopvang opgenomen als toegelaten certificaat ten behoeve van de kwalificatie-eisen van gastouders.

De gastouder registreert het NIKTA-persoonscertificaat bij de GGD.

Uit welke onderdelen bestaat deze opleiding.

Inleiding:

 • Ontwikkeling van een kind
 • Oorzaken van letsel bij kinderen
 • Kindermishandeling (wat kunnen we eraan doen)

Voordat je eerste hulp verleent:

 • Inzicht
 • Inroepen professionele hulp
 • Omgang met emoties

Reanimatie:

 • Verschillen tussen zuigeling/peuter/volwassene
 • Extra maatregelen bij reanimatie
 • Verdrinking

Levensbedreigende stoornissen:

 • Ademhalingsstoornissen
 • Stoornissen in de (bloed)circulatie
 • Bewustzijnsstoornissen
 • Levensbedreigende ziekten

Overige stoornissen:

 • Verwondingen
 • Brandwonden
 • Vergiftegingen
 • Botbreuken
 • Oogletsel
 • Steken en beten
 • Ziektes inclusief kinderziekten.