BHV voor personenvervoer

De afgelopen jaren is er veel belangstelling ontstaan voor een BHV-opleiding ‘op maat’ voor het personenvervoer. Ernstige incidenten, zoals dat op 13 maart 2012, waarbij een touringcar in een tunnel in Sierre (CH) verongelukte (28 doden en 24 gewonden) hebben bijgedragen aan het groeiend besef dat een maatwerk BHV-opleiding voor het personenvervoer, ten goede komt aan de veiligheid van reizigers en personeel van (taxi)bus, tram, metro en trein.

In de opleiding komen de specifieke aspecten van hulpverlening in het personenvervoer aan bod. En deze worden geëxamineerd (theorie en praktijk), waaronder:

  • Welke veiligheidsvoorziening zijn in het vervoermiddel aanwezig?
  • Hoe verloopt een ontruiming?
  • Hoe communiceer je?
  • Welke incidenten komen geregeld voor?
  • Voer een reanimatie uit in het gangpad (van de bus).

Om te beoordelen of de cursist over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden beschikt, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de cursist het NIKTA NEN-EN-ISO/IEC 17024 persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener voor Personenvervoer’.