BHV bij kind en omgeving

Opleidingen

Geen opleidingen beschikbaar op dit moment.

Omdat BHV in kindrijke omgevingen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, primair onderwijs, kinderspeelparadijs, etc.) wezenlijk anders is dan BHV in bijv. een koekjesfabriek, bieden wij een gespecialiseerde BHV, Module Kind en Omgeving aan, die door NIKTA is gecertificeerd.

Zowel in het LEH-deel (levensreddende handelingen) als het BOC-deel (brand, ontruimen en communicatie) zijn kindspecifieke elementen opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld beter om in een kindrijke omgeving bio-sproeischuimblussers op te hangen dan CO2-blussers. Kinderen zijn onderzoekend van aard en zouden de blusser kunnen activeren. Een CO2-blusser geeft risico op vriesbrandwonden bij aanraking met de koker, vanwege de zeer lage temperatuur (tot wel  -80 graden Celsius).

Ook het ontruimen van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf kent specifieke aandachtspunten.

Zo dienen de te ontruimen ruimtes nauwkeurig te worden doorzocht. Met alleen roepen en kijken kun je niet volstaan. In geval van een incident kunnen kinderen zich namelijk verstoppen in kasten, onder tafels, achter gordijnen en roerloos blijven, ook als je de ruimte in roept of er nog iemand is. Je zult dus daadwerkelijk in kasten moeten kijken, achter de gordijnen, etc. om er zeker van te zijn dat zich geen kind meer in de ruimte bevindt.

 

En uiteraard is het eerste hulp-deel vooral gericht op kinderen. Op sommige punten wijkt het verlenen van eerste hulp bij jonge kinderen immers af van die bij oudere kinderen en volwassenen.

Denk bijvoorbeeld alleen al aan reanimatie.

 

De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener, Module Kind en Omgeving’. Het persoonscertificaat is 1 jaar geldig.

Dit certificaat is het enige BHV-persoonscertificaat dat is opgenomen in de lijst van toegelaten persoonscertificaten van het ministerie van SZW (als bijlage bij de Wet kinderopvang), in het kader van het Akkoord IKK.

Hierdoor kan met 1 cursus (BHV-K) en 1 persoonscertificaat worden voldaan aan de eisen vanuit zowel de Arbowet als de Wet kinderopvang.

Dat scheelt een kinderopvangorganisatie tijd en geld!